Κουμέλλης Γεώργιος Χαλκίδα Ευβοίας μαγνητικός τομογράφος

O πρόσφατα αποκτηθείς 18κάναλος μαγνητικός τομογράφος Avanto της γερμανικής εταιρείας Siemens, με ένταση μαγνητικού πεδίου 1,5 Tesla προσφέρει ιδανική απεικόνιση χωρίς ακτινοβολία σε ένα μεγάλο φάσμα απεικονιστικών εξετάσεων σε όλο το σώμα.

Με τον σύγχρονο αυτό μαγνητικό τομογράφο, η πλειοψηφία των εξετάσεων πραγματοποιείται στον ελάχιστο χρόνο (περίπου 20 λεπτά).

Ο ασθενής , μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, την ώρα που εξετάζεται ακούει μουσική.

Πέρα από την άριστη απεικόνιση στις κλασικές εξετάσεις , ο νέος αυτός μαγνητικός τομογράφος, προσφέρει και την ιδανική απεικόνιση σε εξειδικευμένες-σύγχρονες εξετάσεις, όπως οι αγγειογραφίες , πολυπαραμετρική προστάτου και μαγνητική τομογραφία μαστών.