Κουμέλλης Γεώργιος Διαγνωστικό Κέντρο Χαλκίδας

Το σύγχρονο σύστημα DMS Stratos με την πλέον έγκυρη μέθοδο μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA προσφέρει την ακριβή μέτρηση αυτής.