Ακτινολογικό
Τα συστήματα Siemens Multix Pro (ακτινολογικό), Mammomat 3000 Nova (μαστογράφος) και ορθοπαντογράφος Sirona, σε συνδυασμό με το κορυφαίο σύστημα ψηφιοποίησης CR35Χ της AGFA, προσφέρουν κορυφαία ευκρίνεια, με δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης εικόνων.